Delavnica na temo začasnih zatočišč

V primeru velikega potresa v osrednji Sloveniji (VII-VIII EMS) bi samo v Ljubljani in okolici brez strehe nad glavo predvidoma ostalo 60.000 ljudi. Zato je pomembno, da so pristojne institucije pripravljene na to, da v takšen primeru kar najhitreje in najučinkoviteje zagotovijo začasna zatočišča prizadetim prebivalcem, bodisi v že obstoječih objektih ali v začasnih namenskih zatočiščih na prostem.

V Ljubljani bo od 4. do 6. junija 2019 potekala delavnica na temo množičnih zatočišč, kjer se bodo zbrali strokovnjaki iz več evropskih držav in mest, v katerih so se v preteklosti potresi že zgodili ali pa jih potresi neposredno ogrožajo. Na delavnici bodo strokovnjaki predstavili svoje izkušnje in najboljše prakse pri postavitvi množičnih zatočišč v primeru velikih nesreč. Prav tako bodo v okviru skupinskega dela na konkretnih primerih preizkusili uporabnost Usmeritev za upravljanje množičnih zatočišč (MaSC Toolbox), ki jih je s podporo Evropske komisije med letoma 2015 in 2018 razvil mednarodni konzorcij projekta MaSC. Namen projekta MaSC je bil razvoj smernic in orodja, ki bi na evropski ravni poenotil metodologijo za postavitev in upravljanje z množičnimi zatočišči. Na delavnici bodo strokovnjaki oblikovali tudi zaključke, ki bodo podlaga za nadaljnji razvoj smernic na področju množičnih zatočišč in implementacijo le teh v načrte zaščite in reševanja na lokalni, regijski, državni in EU ravni.

THW3