ZAKLJUČNI NAČRTOVALSKI KONFERENCI ZA IZVEDBO MEDNARODNE PRAKTIČNE VAJE #SIQUAKE2020 (FPC)

V sredo, 8. septembra in v petek, 10. septembra 2021 sta potekali zaključni načrtovalski konferenci za izvedbo mednarodne praktične vaje #SIQUAKE2020 (FPC). Konferenci sta bili izvedeni v epidemiološkim razmeram prilagojeni virtualni obliki preko aplikacije Zoom, in sicer v sredo za slovenske ter v petek za tuje udeležence praktične vaje, katere izvedba je predvidena med 4. in 8. oktobrom 2021 v osrednji Sloveniji.

Na konferenco v sredo so bili vabljeni predstavniki slovenskih organizacij, v petek pa tujih organizacij ter reševalnih enot, ki bodo sodelovale na praktični vaji #SIQUAKE2020, in sicer iz Avstrije, Hrvaške, Italije in Madžarske ter predstavniki Evropske komisije. Dogodka se ob odpovedi udeležbe na praktični vaji zaradi epidemioloških razlogov  niso udeležili predstavniki enot in Zvezne agencije za tehnično reševanje iz Nemčije. Namen obeh zaključnih načrtovalskih konferenc je bila predstavitev vseh organizacijskih vidikov praktične vaje, sodelovanja nacionalnih in mednarodnih deležnikov, delovišč za reševalne enote ter predstavitev drugih informacij, potrebnih za sodelovanje na vaji. Udeleženci so se na dogodkih znova seznanili z osnovnimi informacijami o projektu SIQUAKE2020 in cilji načrtovane praktične vaje, katere izvedba je bila prvotno predvidena maja 2020. Izpostavljeni so bili pretekle aktivnosti in dogodki, organizirani v duhu načrtovanja in izvedbe same praktične vaje.

Pred izvedbo praktične vaje, ki bo v osrednjo Slovenijo pripeljala več sto udeležencev iz petih držav, so organizatorji vaje iz Uprave RS za zaščito in reševanje ter Mestne občine Ljubljana predstavili podrobni scenarij vaje, ki temelji na predpostavki potresa intenzitete VIII po EMS v zgodnjih jutranjih urah v osrednji Sloveniji na prvi (pripravljalni) dan vaje. Po takšnem scenariju bi bilo porušenih 500 stavb, 5.000 bi jih bilo močno, še 40.000 pa lažje in srednje poškodovanih. Ob takšnem dogodku bi se aktiviral državni Načrt zaščite in reševanja ob potresu ter sile ZRP na vseh ravneh, zaradi velikega obsega nesreče, pa bi po scenariju vaje Slovenija zaprosila tudi za mednarodno pomoč preko mehanizma Unije na področju civilne zaščite.

Glede na predvideni scenarij so organizatorji načrtovali aktivnosti in oblikovali časovnico za njihovo izvedbo po posameznih dneh ter posameznih deloviščih, kar so podrobneje predstavili na zaključni načrtovalski konferenci. Predvideni udeleženci praktične vaje so dobili podrobnejši uvid v strukturo vaje in lokacije v Logatcu, na Vrhniki in v Ljubljani, kjer se bodo odvijale aktivnosti, podrobneje spoznali bazo operacij in zagotavljanje podpore države gostiteljice ob prejemu mednarodne pomoči. Sočasno so bila podana pojasnila o zagotavljanju varnosti in varstva pri delu ter izvajanju epidemioloških ukrepov. Predstavniki sodelujočih slovenskih in tujih organizacij so potrdili udeležbo ter sodelujoče enote na praktični vaji, ob koncu pa prejeli še informacije o izvedbi programa za opazovalce in VIP goste, komuniciranju ter ozaveščanju in evalvaciji vaje.

Dogodka sta bila priložnost, da se pred izvedbo prve mednarodne praktične vaje takšnega obsega na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami od začetka epidemije COVID-19 na organizatorje naslovijo odprta vprašanja in pridobijo potrebne informacije za uspešno, predvsem pa varno izvedbo praktične vaje. Slednja bo prinesla nova znanja na področju odzivanja na potresno nevarnost ter mednarodnega sodelovanja, vsekakor pa tudi dragoceno izkušnjo delovanja enot v težkih, epidemioloških razmerah. Izkušnje potresov in drugih nesreč v regiji ter širše v zadnjem letu in pol nas namreč učijo, da se nesreče ne ozirajo na obstoječo epidemijo, zato moramo tudi delovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč v čim večjem obsegu prilagoditi trenutnim razmeram.