USPOSABLJANJE ZA POPIS PRVE OCENE STANJA OBJEKTOV PO POTRESU

Konzorcijski partner Mestna občina Ljubljana (MOL), je v okviru projekta SIQUAKE2020 oblikovala smernice, postopek in obrazec ter mobilno aplikacijo za popis prve ocene stanja objektov po potresu. Postopek popisa z novim obrazcem in mobilno aplikacijo je bil že večkrat preizkušen s strani njegovih snovalcev, kot del priprav na mednarodno praktično vajo SIQUAKE2020, ki se bo odvijala v osrednji Sloveniji med 4. in 8. oktobrom 2021, pa je MOL organizirala usposabljanje za popis prve ocene stanja objektov za širši krog uporabnikov.

Usposabljanje za popis prve ocene stanja objektov po potresu po novo opredeljenem postopku in z novo mobilno aplikacijo je potekalo med 7. in 11. septembrom 2021 v Ljubljani. Usposabljanja, ki je bilo razdeljeno na teoretični in praktični del, se je skupaj udeležilo preko 250 posameznikov: namestnik poveljnika Civilne zaščite MOL, poveljniki Civilne zaščite sektorjev sever, vzhod, jug, zahod, predstavniki Gasilske brigade Ljubljana in Gasilske zveze Ljubljana ter poveljniki in predstavniki prostovoljnih gasilskih društev.

Na teoretičnem delu usposabljanja, ki je potekalo 7. septembra 2021, so se udeleženci seznanili s smernicami in postopkom ocene stanja objektov ter namenom in uporabnostjo mobilne aplikacije Obhodnice za popis stanja objektov po potresu, ki jo je razvila MOL. Aplikacijo so si udeleženci usposabljanja tudi namestili na svoje mobilne telefone in jo preizkusili.

Sledil je še praktični del usposabljanja, na katerem so uslužbenci MOL, Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 10. in 11. septembra 2021 udeležencem predstavili stanje na terenu ter jih popeljali po vnaprej pripravljeni obhodnici, na kateri so se nahajali objekti, ki bi bili glede na določeno stopnjo potresa najbolj prizadeti. Ob tem so udeleženci uporabljali aplikacijo Obhodnice in vanjo v dveh dneh usposabljanja vnesli kar 762 ocen stanja objektov po potresu. Po končanem delu so si udeleženci rezultate ogledali na nadzorni plošči.