USPOSABLJANJE ZA KRATKOTRAJNO PODPIRANJE POŠKODOVANIH OBJEKTOV

V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS (ICZR) je med 24. in 26. 2. 2020 potekalo prvo usposabljanje za kratkotrajno podpiranje poškodovanih objektov, za namen iskanja in reševanja iz ruševin (USAR). Usposabljanje je bilo namenjeno pripadnikom civilne zaščite, ki bodo kot vadbenci sodelovali na praktični vaji SIQUAKE2020.

Usposabljanja se je udeležilo 20 pripadnikov civilne zaščite iz kranjske in celjske regije, ki so hkrati tudi operativni gasilci z opravljenim usposabljanjem iz tehničnega reševanja (TRE) in veljavnim zdravniškim spričevalom. Usposabljanje je obsegalo teoretični in praktični del, ki je bil izveden na vadbenih površinah poligona in na različnih simulatorjih v ICZR (ruševinska vas, betonska požarna hiša, dimna hiša, itd.). V okviru teoretičnega dela so se udeleženci usposabljanja prvi dan seznanili s postopki nudenja prve pomoči in reševanja oseb v ruševinah, s konstrukcijskimi elementi zgradb, statiko, vrstami in oblikami ruševin, z opremo za reševanje iz ruševin, podpiranjem poškodovanih stavb, nosilnostjo podpornih elementov, primernimi materiali, postopki in načini podpiranja, podpiranjem z lesom in s sodobnimi gradbenimi elementi ter varnostjo in zdravjem pri tovrstnih intervencijah. Praktični del usposabljanja, ki je potekal drugi in tretji dan po skupinah, se je začel s pripravo orodja in opreme ter izdelavo in uporaba zagozd. Udeleženci so se na začetku poizkusili v enostavnem podpiranju vrat, oken, stropov, ozkih prehodov in sten, temu pa je sledilo še reševanje ponesrečencev izpod ruševin, z vključenim enostavnim podpiranjem.

Usposabljanje so izvedli predavatelji in inštruktorji, ki so sodelovali v projektu Vzpostavitev mednarodnega modula za ocenjevanje popotresne ogroženosti in kratkoročno izvajanje ukrepov podpiranja stavb po potresu – MATILDA ter drugi strokovnjaki s področja tesarstva in gradbeništva. Predavatelji in inštruktorji so med usposabljanjem usmerjali in nadzirali delo udeležencev ter preverjali njihovo razumevanje snovi in znanje.

Zaradi zahtevnosti in morebitnih varnostnih tveganj je bila na usposabljanja posebna pozornost posvečena uporabi osebne varovalne opreme v postopku priprave in pospravljanja opreme, gibanju na izpostavljenih mestih z možnostjo zdrsa ali padca v globino, izbiri stabilnega stojišča z dobrim oprijemom, dodatnemu oprijemu z rokami, pazljivosti pri prenosu težišča telesa, vrvnemu varovanju, zagotavljanju ustreznega varnostnega odmika udeležencev pri manipulaciji bremen ali delu pod bremeni in pri delu ob prednapetih objektih ter izvedbi ustreznih postopkov za varno in zdravo delo pri ročnem dviganju in premeščanju bremen.

IMG_20200225_085339