DELAVNICA PODPORA DRŽAVE GOSTITELJICE MEDNARODNI POMOČI OB NARAVNI IN DRUGI NESREČI V REPUBLIKI SLOVENIJI

V okviru projekta #SIQUAKE2020 med 18. in 19. septembrom 2019 v Austria Trend Hotelu poteka delavnica na temo podpore države gostiteljice mednarodni pomoči ob naravni in drugi nesreči v Republiki Sloveniji. Delavnica je zasnovana na scenariju potresa v osrednji Sloveniji, ki bi po Oceni tveganja za potres iz leta 2015 lahko povzročil hude posledice na več področjih. Za učinkovito izvajanje ukrepov zaščite in reševanja bi kljub vključitvi vseh razpoložljivih nacionalnih sil in sredstev, po scenariju Slovenija morala zaprositi tudi za mednarodno pomoč.

Postopki zaprosila in nudenja mednarodne pomoči so na ravni Evropske Unije predpisani, ali pa bilateralno dogovorjeni med sosednjimi državami. Z namenom lažjega usklajevanja in prejemanja mednarodne pomoči v primeru nesreč so bile nedavno sprejete tudi Smernice EU o podpori države gostiteljice mednarodni pomoči, tem pa je na nacionalni ravni leta 2018 sledil postopkovnik Podpora države gostiteljice mednarodni pomoči ob naravni in drugi nesreči v Republiki Sloveniji. Namen obeh je opredelitev aktivnosti po fazah prejema mednarodne pomoči ter opis nalog in odgovornosti pristojnih nacionalnih organov z namenom zagotavljanja učinkovite podpore nacionalnim zmogljivostim za ukrepanje ob nesreči.

Delavnice se udeležujejo predstavniki državnih organov in drugih institucij, ki so v Sloveniji v skladu s postopkovnikom odgovorni za izvajanje podpore mednarodni pomoči v primeru državnega zaprosila: Uprava RS za zaščito in reševanje, Ministrstvo za notranje zadeve, Slovenska vojska, Policija – Generalna policijska uprava, Ministrstvo za gospodarskih razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za finance – Finančna Uprava RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija Republike Slovenije za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava RS za jedrsko varnost, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za kulturo, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS, Gasilska zveza Slovenije, Rdeči križ Slovenije, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Slovenske železnice in predstavniki Štaba CZ RS. Namen delavnice je krepitev poznavanja postopkov prejema pomoči in pristojnosti po resorjih, oblikovanje situacijskega zavedanja ter identifikacija potreb in vrzeli ter nenazadnje pripravljenosti na sprejem mednarodne pomoči.

Na delavnici poleg udeležencev, slovenskih predavateljev in trenerjev, sodelujejo tudi tuji strokovnjaki, ki bodo predstavili študije primera iz lastnih držav (Švedska in Srbija), domači in tuji trenerji, ki bodo usmerjali razpravo in potek delavnice ter predstavniki konzorcijskih partnerjev projekta: Mestna občina Ljubljana, nemška Zvezna agencija za tehnično pomoč ter italijanski Oddelek za civilno zaščito.

IMG_20190918_084249_1