Praktična vaja #SIQUAKE2020 (Full Scale Exercise – FSX)

V okviru projekta #SIQUAKE2020 bo med 4. in 8. oktobrom 2021 izvedena mednarodna praktična vaja na temo potresa v osrednji Sloveniji, ki je bila zaradi epidemije COVID-19 prvotno načrtovana v maju 2020.

Scenarij vaje predvideva, da je osrednjo Slovenijo z 32. občinami v zgodnjih jutranjih urah prizadel potres z intenziteto VII-VIII po evropski potresni lestvici EMS, z žariščem potresa 10 km JV od Ljubljane. Za preigravanje scenarija bo v osrednjem in severnem delu Ljubljane, v Logatcu ter na Vrhniki pripravljenih več delovišč, ki bodo simulirala posledice rušilnega potresa in na katerih bodo delovali različni reševalci iz Slovenije ter tujine. Na vaji bo sodelovalo več sto udeležencev iz sedmih držav, in sicer poveljniki, namestniki poveljnikov civilne zaščite ter štabi civilne zaščite na lokalni, regijski in državni ravni, pripadniki civilne zaščite, gasilci, enota za iskanje in reševanje iz ruševin (USAR), kinologi, taborniki, skavti, Rdeči križ Slovenije, Policija in Slovenska vojska ter tuje enote za ocenjevanje poškodovanosti, podpiranje poškodovanih stavb, zagotavljanje inženirskih rešitev in začasne namestitve, za prečiščevanje vode, nujno medicinsko pomoč ter enote USAR, sodelovala pa bo tudi Enota Evropske unije za oceno stanja in koordinacijo (EUCPT).

Vadbenci bodo ocenjevali stanje in poškodovanost objektov, identificirali potrebe in prednostne naloge, vadili postopke iskanja in reševanja iz porušenih ali poškodovanih objektov, podpiranja in stabilizacije poškodovanih stavb, nudenja nujne medicinske pomoči, logistične podpore, izvajanja sistema nudenja podpore države gostiteljice, zagotavljanja začasnih množičnih zatočišč za prizadeto prebivalstvo ter načrtovanja srednjeročnih množičnih zatočišč. Scenarij vaje predvideva tudi preizkus postopkov in aktivnosti vodenja, poročanja, usklajevanja ter preizkus postopkov mehanizma Unije na področju civilne zaščite in mednarodnega odziva z vključevanjem različnih modulov ter drugih odzivnih zmogljivosti v nacionalni odziv.

Potek praktične vaje #SIQUAKE2020:

Pripravljalni dan: 1. dan: 2. dan: 3. dan: 4. dan:
Priprave,

prihod EXCON.

Prihod ekip, vzpostavitev sprejemnega centra (RDC), ocenjevanje, reševanje, nočno delo. Sestanek v centru za koordinacijo (OSOCC), reševanje. Sestanek v centru za koordinacijo (OSOCC), reševanje, zaključna slovesnost. Zapiranje baznega tabora (BoO), evalvacija, odhod vadbencev.

V vajo bodo na različnih deloviščih vključeni tudi igralci vlog, potek aktivnosti pa bodo virtualno spremljali tudi opazovalci iz držav članic mehanizma Unije na področju civilne zaščite in visoki gostje s strani Evropske komisije, držav konzorcijskih partnerjev in drugih sodelujočih držav.

Cilj praktične vaje #SIQUAKE2020 je vzpostavitev zavedanja o potresni ranljivosti stavb, infrastrukture in preostalega okolja, o potencialnih posledicah potresa in zmožnostih njihovega obvladovanja, potrebi po usklajevanju in sodelovanju med različnimi ravnmi upravljanja, preizkušanje postopkov mehanizma Unije na področju civilne zaščite in mednarodnega odziva z vključevanjem različnih modulov ter drugih odzivnih zmogljivosti v nacionalni odziv na potres v osrednji Sloveniji, vključno s preizkusom in nadgradnjo postopkovnika Podpora države gostiteljice mednarodni pomoči ob naravni in drugi nesreči v Republiki Sloveniji ter novega sistema vodenja odziva na dogodke.

Praktična vaja bo izvedena v epidemiološki situaciji prilagojeni obliki, pri čemer bodo organizatorji in udeleženci poskrbeli za izpolnjevanje tako imenovanega PCT pogoja (preboleli, cepljeni, testirani) oziroma izvedi praktični del vaje v skladu s takrat veljavnimi predpisi za preprečevanje širjenja virusa SARS-COV19 in navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Epidemiološki situaciji bo prilagojen tudi sam obseg praktične vaje, z nekoliko manj udeleženci, vadbenci in igralci vlog, manjšim številom visokih gostov, ki bodo spremljali praktično vajo in organiziranim virtualnim ogledom za opazovalce iz držav članic mehanizma Unije na področju civilne zaščite.

IMG_4232