ZAČETNA NAČRTOVALSKA KONFERENCA #SIQUAKE2020

Med 26. in 28. novembrom 2019 je potekala Začetna načrtovalska konferenca #SIQUAKE2020. Konferenca je bila namenjena predstavnikom organizacij in reševalnih enot iz Republike Slovenije, ki bodo sodelovale na Praktični vaji #SIQUAKE FSX in Štabni vaji #SIQUAKE TTX ter predstavnikom tujih organizacij in enot, ki bodo prav tako vključene v praktično vajo.

Začetna načrtovalska konferenca je namenjena predstavitvi organizacije tako štabne kot praktične vaje: od organizacijske strukture vodstva vaje, nacionalnih in mednarodnih deležnikov, scenarijev, komunikacijskih načrtov, podpore države gostiteljice, do programa opazovalcev in lokacij vaje. Slovenski in tuji udeleženci Praktične vaje #SIQUAKE FSX pa so lahko predstavili svoje zmogljivosti, s katerimi želijo biti vključeni v vajo in cilje, ki jih z udeležbo želijo doseči.
Konferenca je bila razdeljena na tri sklope:
Prvi sklop je bil namenjen predstavnikom slovenskih organizacij, ki bodo sodelovale pri praktični vaji #SIQUAKE2020 FSX. Praktična vaja, ki bo izvedena med 25. in 29. majem 2020 je osrednji in ključni dogodek projekta SIQUAKE2020; začetna načrtovalska konferenca za izvedbo le-te pa je prvi korak v procesu kakovostne priprave in uspešne izvedbe mednarodne praktične vaje, ki bo lahko zadostila pričakovanja vseh vključenih deležnikov.
Pred praktično vajo #SIQUAKE2020 bo v tednu med 7. in 13. februarjem potekala tudi Štabna vaja #SIQUAKE2020 TTX, predstavitvi katere je bil namenjen drugi sklop konference. Glavni namen predstavitve koncepta Štabne vaje #SIQUAKE2020 TTX je bila seznanitev udeležencev vaje s predvidenim načinom dela in predhodnimi nalogami ter aktivnostmi za uspešno sodelovanje na Štabni vaji. Natančno so bili predstavljeni tudi scenarij vaje, predvideni načini komunikacije ter pričakovani rezultati vaje.
Ker scenarij vaje zaradi obsežnosti posledic potresa v osrednji Sloveniji predvideva potrebo po zaprosilu Republike Slovenija za mednarodno pomoč, so že od začetka v načrtovanje vaje vključeni tudi mednarodni deležniki, katerim je bil namenjen tretji del konference. Mednarodni del konference se je zaključil v četrtek, 28. novembra s sestankom konzorcijih partnerjev projekta.

Namen začetne načrtovalske konference je tako bil pridobiti osnovne informacije o obliki in obsegu predvidene vključenosti slovenskih deležnikov, ki predstavljajo okvir nadaljnjega sodelovanja in načrtovanja izvedbe vaje (priprave delovišč, baze operacij, logistične podpore, podpore mednarodnim enotam ipd.).

Začetni načrtovalski konferenci bo v sredini meseca marca 2020 sledila še Zaključna načrtovalska konferenca #SIQUAKE2020.