Zaključna načrtovalska konferenca za izvedbo praktične vaje #SIQUAKE2020 (Full Scale Exercise – FSX)

Pred praktično vajo #SIQUAKE2020 bo med 6. in 10. septembrom 2021 organizirana enodnevna zaključna načrtovalska konferenca #SIQUAKE2020 za organizacije, ki bodo sodelovali na praktični vaji FSX. Na dogodku, ki bo prilagojen epidemiološki situaciji in bo potekal virtualno, je predvideno sodelovanje predstavnikov štabov civilne zaščite na državni, regijski in lokalni ravni, predstavnikov gasilskih enot, enote za iskanje in reševanje iz ruševin (USAR), kinologov, tabornikov, skavtov, Rdečega križa Slovenije, Policije in Slovenske vojske ter tujih enot in predstavnikov Evropske komisije.

Na dogodku bo med organizatorji in drugimi sodelujočimi v vaji usklajen natančen potek praktične vaje #SIQUAKE2020, ki bo potekala med 4. in 8. oktobrom 2021, od organizacijske strukture vodstva vaje, pričakovane vloge nacionalnih in mednarodnih deležnikov, scenarija, lokacij, podpore države gostiteljice, do programa za opazovalce in goste. Sodelujoči v vaji bodo predstavili svoje zmogljivosti, s katerimi se bodo vaje udeležili, ter prejeli nadaljnja navodila in usmeritve za nemoten in uspešen potek praktične vaje FSX. Udeležencem bodo virtualno predstavljene tudi lokacije praktične vaje FSX.

Slika9