Začetna načrtovalska konferenca #SIQUAKE2020

Projekt #SIQUAKE2020, ki ga Uprava RS za zaščito in reševanje izvaja skupaj s projektnimi partnerji iz Slovenije, Nemčije, Italije in s Hrvaškega, obsega pripravo in izvedbo različnih dogodkov, kot so vaje, delavnice in usposabljanja z deležniki na različnih nivojih (lokalni, regijski, državni in EU) ter oblikovanje smernic za pripravo tovrstnih usposabljanj in vaj za druge države članice Evropske unije oz. mehanizma Unije na področju civilne zaščite. Najpomembnejša dogodka projekta #SIQUAKE2020 predstavljata štabna vaja (Table Top Exercise – TTX) in praktična vaja #SIQUAKE2020 (Full Scale Exercise – FSX), ki bosta izvedeni v letu 2020.

Uprava RS za zaščito in reševanje med 26. in 28. novembrom 2019 na Brdu pri Kranju in v Ljubljani  organizira začetno načrtovalsko konferenco za predstavnike organizacij iz Republike Slovenije, ki bodo sodelovali na štabni vaji TTX in praktični vaji FSX ter za predstavnike tujih organizacij, sodelujočih na praktični vaji FSX.

Začetna načrtovalska konferenca bo razdeljena na tri dele. Prvi del, v torek, 26. novembra 2019, bo namenjen predstavnikom slovenskih organizacij, ki bodo sodelovale v praktični vaji #SIQUAKE2020 FSX med 25. in 29. majem 2020. V popoldanskem, drugem delu načrtovalske konference bo potekala predstavitev koncepta štabne vaje za predstavnike državnih organov in drugih institucij, ki bodo aktivno sodelovale na štabni vaji v februarju 2020. Drugi dan načrtovalske konference bo posvečen mednarodnim udeležencem praktične vaje #SIQUAKE2020 FSX, dogodek pa se bo zaključil v četrtek, 28. novembra 2019 s sestankom konzorcijskih partnerjev.

Začetna načrtovalska konferenca je namenjena predstavitvi organizacije vaje, od organizacijske strukture vodstva vaje, nacionalnih in mednarodnih deležnikov, scenarijev, komunikacijskih načrtov, podpore države gostiteljice, do programa opazovalcev in lokacij vaje. Pričakovano je, da slovenski in tuji udeleženci praktične vaje FSX predstavijo tudi svoje cilje, ki jih želijo doseči z udeležbo na vaji.