Štabna vaja #SIQUAKE2020 (Table Top Exercise – TTX)

V okviru projekta #SIQUAKE2020 bo med 4. in 7. februarjem 2020 izvedena teoretična oziroma štabna vaja TTX, ki z ugotavljanjem posledic potresa in oblikovanjem ustreznega odziva nanj na teoretični ravni ter pripravo zaprosila Vlade RS za mednarodno pomoč in aktivacijo mehanizma Unije na področju civilne zaščite predstavlja pripravo na praktično vajo.

Slovenski del TTX vaje bo izveden v torek, 4. februarja 2020, na njej pa bo sodelovala lokalna skupnost z 32. osrednjeslovenskimi občinami, Vlada RS, ministrstva, vladne službe, agencije, državna podjetja in zavodi, URSZR ter poveljniki in štabi civilne zaščite na vseh ravneh, skupno torej okrog 50 vadbencev iz Slovenije. Vadbenci bodo preverjali ustreznost načrtov zaščite in reševanja, načrtov izvajanja lastne dejavnosti, postopkov mehanizma, učinkovitost usklajevanja mednarodnega odziva na nesrečo in ukrepov izvajanja podpore države gostiteljice v primeru sprejema mednarodne pomoči. Po vaji, ki bo izvedena v prostorih vadbencev, bo v petek, 7. februarja 2020 organiziran sklepni dogodek, z razpravo na temo odziva in izkušenj slovenskih vadbencev.

V enakem obdobju bo potekal tudi mednarodni del štabne vaje TTX, in sicer v sredo, 5. 2. 2020. V vajo bodo vključeni štabi oziroma centri za obveščanje v državah članicah mehanizma, ki se bodo odzvali na zaprosilo Vlade RS za mednarodno pomoč.

Cilj teoretične vaje TTX je ugotavljanje primernosti vsebine načrtov zaščite in reševanja za potres ter normativno-pravnih podlag, vzpostavitev zavedanja o potresni ranljivosti stavb, infrastrukture in preostalega okolja, o potencialnih posledicah potresa in zmožnostih njihovega obvladovanja, potrebnih finančnih in drugih virih, potrebi po usklajevanju in sodelovanju ter preizkušanje postopkov mehanizma Unije na področju civilne zaščite in mednarodnega odziva.

????????????????????????????????????