Izvedba usposabljanj za kratkotrajno podpiranje poškodovanih objektov

V okviru projekta #SIQUAKE2020 bosta med 24. in 26. 2. 2020 ter med 23. in 25. 3. 2020 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig izvedeni usposabljanji za kratkotrajno podpiranje poškodovanih objektov, s poudarkom na iskanju in reševanju iz ruševin.

Usposabljanji bodo izvedli slovenski inštruktorji, ki so sodelovali pri projektu MATILDA (projekt Vzpostavitev mednarodnega modula za ocenjevanje popotresne ogroženosti in kratkoročno izvajanje ukrepov podpiranje stavb po potresu – MATILDA) ter drugi strokovnjaki s področja tesarstva in gradbeništva. Usposabljanji bosta trajali tri dni in obsegali teoretični ter praktični del. Teoretični del, ki bo izveden v prvi polovici prvega dne usposabljanja, bo vključeval vsebine s področja varstva pri delu in izbire ustrezne opreme, reševanja ponesrečencev iz ruševin, teorije o osnovnih konstrukcijskih elementih zgradb in statiki, vrstah ruševin, izbiri ustreznega materiala ter postopkih in načinih podpiranja. V preostalem, praktičnem delu usposabljanja bodo udeleženci osvojili znanje izdelave in uporabe zagozd ter se preizkusili v enostavnem podpiranju odprtin, sten in stropov ter reševanju ponesrečencev iz ruševin. V okviru usposabljanja bosta izvedena tudi dva kompleksnejša primera podpiranja in reševanja.

Pričakovano je, da se bo skupno na obeh usposabljanjih za kratkotrajno podpiranje poškodovanih objektov usposobilo do 40 posameznikov iz vrst prostovoljnih gasilcev in regijske enote civilne zaščite.

????????????????????????????????????